Prijzen

Elk jaar wordt deze catalogus vernieuwd. Daardoor zijn de prijzen altijd actueel en betrouwbaar. Nochtans zijn enkel de prijzen van de website rechtsgeldig. Deze tussentijdse promoties, acties, prijsverlagingen, zijn alleen op website zichtbaar. Maar ze worden altijd en automatisch toegepast, ook op traditionele bestellingen en afhalingen. Wij willen u altijd de volledige prijs, inclusief BTW, tonen zodat er geen onaangename verrassingen zijn bij ontvangst van de factuur. Voor nog meer duidelijkheid tonen we naast de inclusief BTW-prijs (vetjes gedrukt) nu ook de exclusief BTW-prijs. Zo kunt u gemakkelijker vergelijken met andere catalogi die enkel de (schijnbaar) lagere exclusief-prijzen tonen. Vergelijk op juiste basis. Onze facturen tonen voor uw gemak de eenheidsprijzen inclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden (zie www.hageland-educatief.com).

Klasverpakking altijd gratis

We zijn blij u deze dienstverlening te kunnen aanbieden. Klasverpakking betekent een belangrijke werkbesparing voor de school maar ook een belangrijke lastenverhoging voor onze magazijniers. Wij nemen deze meerkost voor onze rekening. Klasverpakking is mogelijk vanaf een totaal van 11 artikellijnen.

Verzendkosten

We vragen een kleine deelname in de portkosten op volgende basis. Bestellingen tot € 250 incl. BTW: € 7,95. Vanaf € 251: portvrij. Volumegoederen zoals gemonteerd meubilair, zijn portvrij vanaf € 3000. Op verzoek kunnen we vooraf de exacte leveringskosten opgeven. Montagekosten zijn nooit in de prijs begrepen.

Offertes

We maken graag een offerte op voor uw aanvraag. Gelieve steeds artikelcodes te vermelden. Hageland Educatief Eilandstraat 4 013 78 39 84 www.hageland-educatief.be 3294 Molenstede info@hageland-educatief.be

Retours

Mocht ondanks onze zorg voor een zo juist mogelijke voorstelling, een artikel na ontvangst toch niet voldoen, kan u binnen een termijn van 10 dagen na levering een retourbon aanvragen bij onze klantendienst. OPGELET! Retours die terug gestuurd worden zonder retourbon, worden niet aanvaard. Samen met deze retourbon kunnen de artikels in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten teruggezonden worden. Na ontvangst in goede staat (zorg ervoor dat de goederen goed verpakt zijn!), wordt een creditnota opgemaakt. Copyright artikelen worden niet teruggenomen indien de verpakking geopend is. Onze transportdienst kan verkeerd bestelde goederen ook retour halen, dan trekken we de retourkost van €20 per teruggehaalde doos af van het te crediteren bedrag. Retour van meubilair is een kostelijke zaak en erg schadegevoelig. We crediteren voor meubilair slechts 80 % van de waarde van het meubel. Ook de retourkost is voor rekening van de klant. Meubilair op maat of op bestelling kan niet geretourneerd worden.

Ontbrekende of verkeerde artikels

Melden binnen de 30 dagen. Na deze periode kunnen we deze klachten niet meer in behandeling nemen. Bij levering, kijk steeds goed na voor hoeveel dozen u aftekent en teken niet indien het aantal niet klopt. Indien u voor akkoord getekend hebt voor 5 dozen en nadien laat u ons weten dat u maar 4 dozen ontvangen heeft, kunnen wij geen klacht aanmaken.

Defecte of beschadigde goederen

Defecte of beschadigde goederen ontvangen? Verwittig ons zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen. Mail een foto van de beschadiging naar info@hageland-educatief.be.

Admininstratieve kosten

Indien u een foutief leveringsadres of facturatieadres doorgaf bij bestelling en dit achteraf gecorrigeerd wil zien, vragen wij een bijdrage in de administratieve kost van € 20 per wijziging. GARANTIE In principe geldt er een waarborg op de degelijkheid van het productieproces van 6 maanden na factuurdatum. Indien wij in deze periode geen melding van fouten aan het productieproces ontvingen, zijn verdere klachten onontvankelijk en worden ze beschouwd als een gevolg van een verkeerd gebruik. In enkele gevallen wordt de waarborgperiode door de fabrikant verlengd (bv. Winther driewielers en Sico vouwtafels), maar dan wordt dit bij de betreffende artikelen duidelijk aangegeven. Hageland Educatief Eilandstraat 4 013 78 39 84 www.hageland-educatief.be 3294 Molenstede info@hageland-educatief.be

Betalingen

Graag binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Voor meubilair geldt een automatische intrestaanrekening van 1% per maand, zonder voorafgaande waarschuwing. De facturen dekken de geleverde goederen. Naleveringen worden afzonderlijk gefactureerd op het moment van effectieve levering. Een nalevering die afzonderlijk zal gefactureerd worden, kan dus geen reden zijn om de betaling van een vorige factuur uit te stellen.

Vragen of opmerkingen over uw bestelling

Stuur een e-mail naar info@hageland-educatief.be met concrete gegevens zoals zendnotanummer, factuurnummer, artikelcode. Wilt u toch een telefonische behandeling, geef dan deze essentiële gegevens meteen door.

Eigendomsvoorhoud

Goederen blijven eigendom van Hageland Educatief tot zolang niet wordt voldaan aan de bijhorende factuur.